عجب هواییه . نوستالژیم درد گرفت. آدم عاشق میشه تو این هوا حتی وقتی که مثل حالا هیچ کس برای عاشقی نیست.

لعنت به این هوا که اینقدر بیهوده دو نفره است

/ 2 نظر / 7 بازدید
فرهاد بی تیشه

این روزها ،من و عشق ،دست در دست هم قدم می زنیم .از معشوق خبری نیست !

محمد

[نیشخند]هاهاها..اینطرفها هوا شدیدا چند نفره است