سه تایی نشستیم داریم بازی میکنیم. من و آوا و امیر علی. اشکان شیرینی تعارف میکنه

امیر علی یکی بر میداره بعد میگه: بابا میشه یه بشباق به من بدی؟تعجب

ما همه زدیم زیر خنده.خنده

با یه قیافه جدی میگه هر هر هر. چیه؟ مگه خودتون بچه بودین همه چیو درست میگفتین؟

بعد شاهین گفت :هیچکی خق نداره به عموچه من بخنده . تازه! امیر علی میدونی بابات بچه بود به تیر کمون چی میگفت؟ نیشخند

/ 0 نظر / 2 بازدید