قفس داران غرورم را شکستند                        دل دائم صبورم را شکستند

به جرم پا به پای عشق رفتن                            پروبال عبورم را شکستند

/ 1 نظر / 2 بازدید
پت

az axe pain khosham umad... jaleb bud... save kardam ba ejaze...