خواستم من باب احساسهای این چند وقتم بنویسم دیدم این عکس گویای همه چیز است. آی بالا بالا ها... می شنوی؟ حواست هست؟ نکند این روزها سرت شلوغ شده

باور کن بعضی وقت ها این « اشک » ای که داده ای اصلا بسّمان نیست

لعنت به اشکهایت دختر.. چه مرگت است؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
تینا

دختر به این خوشگی چه طور دلت میاد؟[تعجب]