مرده شور این زندگی کسل کننده مسخره بی خود رو ببرن

هیچ داروی ضد افسردگی هم جوابگوی این شوخی احمقانه نیست

خستهههههههههههههههه ام

/ 1 نظر / 10 بازدید
یکی مثل تو

الابذکر الله تطمئن القلوب