دلم می خواهد از میان ِ نادانستگی ِ لحظه هایم ... چیزی شبیه یادآوری لحظه هایی که با تو می گذرد ... عیان باشد ... من این روزها ... آن قدر با تو ام ... که دیگر آن قدرها با تو نیستم ...

/ 0 نظر / 4 بازدید