گریه کردن هم گاهی پارتنر می خواهد . همیشه هم آغوش متکا و دوش حمام کفاف نمی دهد . گاهی ، که هیچ دلیل خاصی برای گریه کردن نیست و همه چیز برای ماه ها مطلقا خوب بوده ، ناگهان حضورکسی لازم می شود .

   

/ 0 نظر / 2 بازدید