اصلا می‌دانی؟ آدم باید یک وقتهایی پشیمان شود از آنچه نوشته است. به خودش بگوید کی دیده‌ای دنیا انقدر کوچک باشد که تو اینهمه کوچک فکر می‌کنی؟ حرفش را خط بزند، دردش را پس بگیرد و برود بنشیند کاهو و سکنجبین‌اش را بخورد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید