the rite

یک دزد وقتی در حال دزدی از خونه ات باشه چراغ رو روشن میذاره؟

نه

چون ترجیح میده تو فکر کنی اون اونجا نیست

درست مثل شیطان... ترجیح میده فکر کنی اونجا وجود نداره

/ 0 نظر / 6 بازدید