جایی هست بین خواب و بیداری؛ جایی که هنوز می‌شود رویا را به یاد آورد. می‌دانی کجاست؟ من همیشه در همان‌جا به یادت خواهم بود. / ج. م. بَری

/ 0 نظر / 2 بازدید