می دانم که سرت شلوغ است

هر چقدر بخواهی منتظرت می مانم
اینجا روی همین پله ها!
اما زودتر بیا پایین "خدا جان" این پایین همه با تو کار دارند....!!
/ 0 نظر / 4 بازدید