شاپری، شهریور است
گفتم شاید دوباره هوس رفتن کرده باشی‌
آخر اینطور که میگویند
در این حوالی ساده تر از من برای گم کردن پیدا نمی‌شود...!
/ 1 نظر / 2 بازدید
مهنیا

بیخود میگن! شاپرک در امتداد عطر نفس تو حرکت میکنه. فقط!