/ 3 نظر / 2 بازدید
محمد ایزدخواه

عجب وصف حالی کرده.... ما را به سخت جانی خود این گمان نبود....[گل] واقعا نبود ولی روزگار و جان شیرین چه میکنه با انسان[لبخند]

ماه تی تی

سلام رفیق وبلاگ با احساس و رمانتیکی دارید که به نظر می رسه نشون دهندهی روح لطیف شما باشه تا مرد وبلاگ ننوشته باشد عیب و هنرش نهفته باشد ما می دونیم که شما خودتون بلدی فقط می خواستی مقدار توجه و دقت مارو نسبت به ژستت بسنجی پس فکر کنم ما تو این سنجش ژیروز شدیم آخه: گزراندیم نه گذراندیم[گل] هر چند هر کس به نوعی میگذرونه[چشمک] موفق باشی رفیق موقع دعا دوسسای مجازیتونو از یاد نبرید [گل]