اینجا دانشگاه قزوین است. هر روز از این سو به سو پرت میشویم!

در این دانشگاه هر اتفاقی ممکن است بیافتد!!!! باور کنید هر اتفاقی!!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید