مامان من یه آرزو تو زندگیش داشته. فقط یه آرزو. هیشکی اینو نمیدونه حتی بابام هم نمیدونسته. مامان از بچگی آرزو داشته که وقتی شوهر کرد شوهرش براش گل بیاره اما بابام هیچ وقت اینو نفهمیده.

                                                            آخرین نسل برتر_ عباس معروفی

/ 0 نظر / 8 بازدید