از آدمها بُت نسازید...!!!
این خیانت است...
هم به خودتان ..هم به خودشان...!
خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند...!
و شما در آخر میشوید سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته

/ 0 نظر / 4 بازدید