تو اما تاس بریز روی خودت


و با جفت‌هایت بخواب
بخند!
به هر که با خیال تخت
روی تو شرط می‌بندد


توی مشتت تاس‌ها به احتمال زیاد فکر می‌کنند


به اینکه میز قمار خوبی هستی
و هیچ‌کس بازنده بلند نخواهد شد

علی اسداللهی

/ 0 نظر / 4 بازدید