دوره‌ی افسردگی بدی را گذراندم این ماه و به نظرم نمی‌آید به این زودی قرار
به خلاصی باشد. نوشتم که یادم بماند بخش بزرگی از کوران‌های حسی اینجا را
باید بگذارم پای سروتونین پایین. بدون اصالت ذاتی.

/ 1 نظر / 2 بازدید