کلا نیستم و شاید هیچی نیستم

نه آنم که می خواهم باشم


نه آنکه فکر می کنم هستم


حتی آنکه تو فکر می کنی نیز نیستم


به آنکه تو می خواهی باشم نزدیک هم نیستم

/ 2 نظر / 2 بازدید
بهار و حامد

سلام عزیزم دست به قلمت خوبه خوشم اومد به منم سر بزن خوشحالم می کنی.[گل]

دنیا

من نه آنم که بینی من همانم که نبینی!