بعد این همه تنهایی خیلی خوشحاله که حالا دور و برش پره

شنیدم صبح به مامانش گفته یادتون نرفته که امشب کجا دعوتیم؟

حالا تمام انرژیشو جمع کرده توی مسابقه خیالیش با عمه و دختر عموش چیزی کم نیاره

واستاده جلوی ایکس باکس و با تموم انرژی توپ انتزاعی بولینگ رو پرت میکنه اما اون جعبه دیجیتال ظاهرا با هوش تر از این حرفاست میفهمه حرکتش زیادی غیر حرفه ای بوده با اینکه امیر علی تمام تلاشش رو کرده بوده باز توپ نمیخوره به مهره ها یا نمیدونم اسمش چیه ها

حرکتاشو زیر نظر گرفتم

بغ میکنه خودشو پرت میکنه رو مبل زیر لب دعا میکنه

خدایا خدایا کمکم کن از اینا ببرم دیگه.... 

/ 0 نظر / 8 بازدید