نق نامه

 

بر شیطان لعنت . بگذارید زندگی کنیم .

*ــ/ هرگونه ابراز همدردی ، با جان و دل پذیرفته می شود .

/ 2 نظر / 2 بازدید
صالحه

نه قربونت برم مگه نمیدونستی زندگی اینجا غده غنه. شیطانم بنده خدا جلوی اینها لنگ انداخته. وب قشنگی داری موفق باشی[دست][گل]

آنا

آخی. کی نمیذاره زندگی کنی؟ نازی. اشکال نداره. سعی خودت رو بکن [ناراحت][گل]