جشنواره باد بادکها

امروز جشنواره بادبادکها بود توی پارک چیتگر. مراسم جالبی بود. آقای شهردار دیگه بد جوری شهروندان رو شرمنده میکنند. اصولا یه همچین مواقعی نمیدونیم چایی بخوریم یا خجالت!!!

کلی رسیدن. از  غرفه های ساختن بادبادک گرفته تا کنسرت و موسیقی و خندوندن ملت . در ضمن پذیرایشون هم خوب بود . تنها مشکل یه کم از پایین بودن سطح فرهنگ شهروندان محترم بود که همیشه چاشنی دعوا سر نگاه کردن به ناموس مردم رو توی جاهای عمومی همراه میکنند با ته مزه کتک کاری و چاقو کشی!!.

/ 0 نظر / 2 بازدید