پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

تویی که آهسته مـی خـوانـی قــــــــــــنوت گـریـه هـایـت را مـیان ربـنــــــــــای سـبــــــــــز دسـتانت دعـایـــــــــــم کـن !
/ 1 نظر / 2 بازدید
میان انسان و شرافت رشته باریکی وجود دارد و اسم آن قول است                                                                                           توماس براس
/ 0 نظر / 0 بازدید