پست های ارسال شده در مهر سال 1388

آدما بر چند دسته‌ن: بعضیاشون دوست‌ان، بعضیاشون عشق‌ان، بعضیاشون رفیق‌ان، بعضیاشونم یه جورِ خوبی عزیزِ دل‌ان دیگه، دست خودشونم نیست
/ 1 نظر / 2 بازدید