پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

میدانی با سر زمین خوردن چقدر درد دارد؟

                             بخوان آوازه خوان ، غم دارم امشب                              من حتی از خودم بیزارم امشب عجب بارونی میباره این ٢ روز، عجب یونیورس ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید