من کی یک شبه پیر زن آرام و بی صدایی شدم که یک صندوقچه در کمد و یک حجم درد نگفته در سینه دارد؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهدی

نمیگم تا خودتم یه ذره فکر کنی....[نیشخند]