یادت پرچم صلحیست میان شورش این همه فکر

خانم کوچیک رفته ممل آمریکایی شده بعد هر شب که باهاش چت میکنم میگه دلم تنگ شده. میخوام زودتر بیام...( با اینکه دلم براش خیلی تنگ شده میگم خفه شو اینجا مگه چه خبره؟) 

از طرف دیگه اعتماد به نفسش رو از دست داده میگه ما هر کار کنیم باز معلومه جهان سومیم..

( هییی دختر میدونم چی میگی...)افسوس

/ 0 نظر / 13 بازدید