این روزها تنها راه ارتباطی من با نژاد انسانی همین قاب است. نمی‌توانم ننویسم. می‌ترسم دیوانه شوم. نمی‌توانم بنویسم. می‌ترسم زخم بزنم. سخت است. خیلی سخت

/ 0 نظر / 2 بازدید