غمگینم همانندِ
مرد هزار چهره که میگفت:
" نمی دونم چرا تو زندگیم هِـی نمیشه" :(...!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
mersad

نوشته هات وحشتناک خوبن ، میدونم نیازی به این حرفا نداری ولی واقعا نمی تونستم چیزی نگم