هر شب شکرانه دعایی به جا می آورم و از یکتای عالم میخواهم

خوب ببینم ٬ خوب بخواهم ٬ خوب باشم  .

به برکت حضور تو من به آرامش رسیدم.  شکاپرک صبورم

دردانه مهربانم لبخدهات به زندگیم  برکت داده

غرور جاودانه ی من .

وقتی که خوابی ...صورتت رو میبوسم  ٬ میبویم .

/ 0 نظر / 2 بازدید