دلم نه عشق میخواهد 

نه دروغهای قشنگ

نه ادعاهای بزرگ

نه بزرگهای پر ادعا

دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد

و یک دوست که بشود با او حرف زد

/ 0 نظر / 7 بازدید