نمی دانم شاید تو از ونوسی و من از مریخ!! اما این مهم نیست. حتی اگر زبان هم را هم نفهمیم مهم نیست. حتی اگر من با گفتن جمله ای قصد به دست آوردن دلت را داشته باشم و تو به خاطر همین جمله از من برَنجی. مهم این است که تو با یک نگاه درون آشفته ام را بفهمی و من روباهی باشم که اهلی شده است. مهم این است که من و تو وقتی دلمان گرفته از تماشای غروب لذت ببریم و نیمکت تنهاییمان ما را در روزهای سرد پاییز هم پذیرا باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید