چه زیبا میگفت آن پیرمرد

این روزها راحت میتوان آدمها را خرید

اون چیز که خریدنش سخته مرغ و گوشت و برنجه

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد...

...[دست]