تنهام. خیلی احساس بی کسی وحشتناکه. میترسم. دردمو به هیچکی نمیتونم بگم

نا امیدم. بسیار زیاد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
فرهاد بی تیشه

سلام باز خوبه که بی کسی مثل من سه درد یهو به جونت حمله ور نشده غریبی و اسیری چاره دیره