می بوسم میگذارم کنار!

تمام چیزهایی که ندارم را!

دستهایت را . . . . .

شانه هایت را . . . . .

عاشقی ات را . . . .

همه را . . . . .

فقط یک خواهش . . .

این دم آخر . . .لطفی کن

و دهانت را ببند و نگو

قسمت نبود!

خودم بهتر میدانم آنچه نبود

"لیاقت تو" بود 

/ 0 نظر / 16 بازدید