اینجا در دنیای من گرگها هم افسردگی مفرط گرفته اند

دیگر گوسفند نمیدرند

به نی چوپان دل میسپارند و گریه میکنند....

/ 0 نظر / 2 بازدید