شکستن دل به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛ از بیرون همه‌چیز روبه‌راه است، اما هر نفسی که می‌کشی، دردی‌ست که می‌کشی. / گرِگ برنت

/ 0 نظر / 2 بازدید