سه چیز هست در زندگانی، که آدمو بیشتر از آفتاب لب استخر تابستونی می‌سوزونه:

متلک‌های غیر مستقیمِ به‌دربگودیواربشنوه
حرف‌های منطقی‌ای که امامن‌دلم‌ نمی‌خوادقبول‌داشته‌باشم‌شون
سگک‌های گداخته‌شده‌درآفتابِ بندهای بیکینی

/ 0 نظر / 2 بازدید