...بابا لنگ دراز عزیزم لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم

 

بعد از تو هیچکس الفبای روح و خطوط قلبم را نخواهد خواند .نمیگذارم ..نمیخواهم

بابا لنگ درازِ من همین که هستی دوستت دارم ... حتی سایه ات را که هرگز به آن نمیرسم

  

                   (جودی آبوت) 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید