موندم حیرون. سرگردون. نمیدونم چی کار کنم.

کاش میشد زمان بر میگشت به عقب. همون موقعی که تازه شروع کرده بودم تو ایران تو دانشگاه درس خوندن.

زندگیم میدونستم حد اقل تا چند سالی برنامه داره. الان یه جورای حس میکنم موندم وسط زمین و هوا...

حس بدی دارم

/ 1 نظر / 2 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم