نه دیگه.

من توانایی هندل کردن سه تا عروسی اونم پشت سر هم رو ندارم. نه به اینکه سال تا سال هیچ خبری نیست نه به اینکه سه تا پشت سر هم دعوت میشم.

متاسفانه هیچ کدومش رو هم نمیشه پیچوند. همه دوستای صمیمیم هستن.

/ 1 نظر / 2 بازدید
آنا

تا باشه از این نتونستن ها [چشمک][گل]