کاشکی یکی باشه که پیدامون کنه

آدمها گاهی دوست دارند برن یه گوشه قایم بشن ،

مثل قایم موشک بازی بچگیشون

فقط کاشکی یکی باشه بیاد و پیداشون کنه

که مبادا واسه همیشه گم بشن...

/ 1 نظر / 2 بازدید
شبنمکده

ما و این ذهن تا ابد فازی ما و عشق و بلند پروازی از کدامین گناه می سوزیم با هم همواره آخر بازی[گل]