تو حکم روزه ای برای من

که هیچ وقت افطاری نداری

حتی عید فطر هم

و من آن مومن عاشقم. روزه دار نگفتنُ ندیدن ُ خواستن اما به لب نیاوردن. از ترس شکستنت

/ 1 نظر / 8 بازدید
كتي

[گل]