بال‌هایم التیام یافته بود، اما من پرواز اولم را به یاد نداشتم. در امتداد خیابان تنها با بال‌هایی که به تازگی التیام یافته بودند، راه می‌رفتم. مرا کسانی که بال نداشتند، طرد کرده بودند. به هر کس گفتم با من پرواز کنید، سکوت کردند. دچار غم و حرمان که می‌شدم از بال‌هایم پرهای آبی‌رنگ به خیابان می‌ریخت.

 

 

 

دفترهای سالخوردگی، دفتر یکم

 احمدرضا احمدی

/ 0 نظر / 2 بازدید