این روزها دختر پدرمون شدیم. دوتایی با هم میریم ددر.

از بیرون که میام در میزنم در رو که باز میکنه میگه همین جوری ما در رو برای کسی باز نمیکنیما ... عوارضش رو بده بعد بیا تو. میبوسمش تا رام بده تو خونهقلب

دوسش دارم خیلی زیاد

/ 0 نظر / 2 بازدید