خدایا؛ جای سوره ای بنام عشق در قرآنت خالیست !!! که اینگونه آغاز 

 

شود:قسم بروزی که قلبت را میشکنند . . .و جز خدایت، مرهمی 

 

 نخواهی یافت

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد...

...عجب جمله ای.....[دست]