ارتو نظری 3

امتحان ارتودنسی 3 رو هم دادم . این غول تمام درسهای دندان پزشکیه.

از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم شدیم تا این گذشت .

موند 2تا امتحان دیگه که یکیش بد جوری شاخ شده. به امید روزی که  همه مسلمین از امتحانات پایان ترمشون سر افرازبیرون بیان. 

آآآآآآآمین

/ 0 نظر / 2 بازدید