مطمئن شدم که پزشک سخت کوشی خواهم شد.

می دانی، آخر وقتی بیماری می میرد، فقط ۲۰ دقیقه برای احیاءاو وقت میگذارند.

من اما ٧ روز وقت گذاشتم برای احیاء ‌بیمارم!

/ 0 نظر / 2 بازدید