خدایا ؛ این روزا که تموم شد، میام می زنم رو شونت می گم: جنبه رو حال کردی..!

/ 3 نظر / 7 بازدید
محمد...

حوصله داری ها ..اینم شد امید..

محمد...

حوصله داری ها ..اینم شد امید..

باحال