گاهی وقتها

دلت میخواهد با یکی مهربان باشی

دوستش بداری

و برایش چای بریزی

گاهی وقتها

دلت میخواهد یکی را صدا کنی

بگویی سلام میایی با هم قدم بزنیم؟

گاهی وقتها

دلت میخواهد یکی را ببینی

گاهی وقتها....

آدم چه چیزهای ساده ای را ندارد.....!

/ 1 نظر / 8 بازدید